e-aureus.pl

Tytuły


A

Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, Adolf Reinach

B

Berenson i mistrzowie odrodzenia, Ryszard Kasperowicz

Bilingwizm i mutyzm w kontekście opóźnionego rozwoju mowy, Joanna Kuć

Biologiczne wymiary rozumienia. Od ewolucji do hermeneutyki ludzkiego myślenia, Marcin Urbaniak

Blanchot i Derrida. Topografie doświadczenia, Andrzej Leśniak

Bruliony i inne pisma, Georg Ch. Lichtenberg

C

Człowiek w komunikacji i kulturze, Ignacy S. Fiut (red.)

Czy wolność jest możliwa?, Tadeusz Czarnik

D

Descartes i cogito, Wladysław Bednarowski

Do przyjaciół Lessinga, Moses Mendelssohn

Dociekania. W stronę filozofii niesubstancjalnej, Stanisław Buda

Dramaty, Grzegorz Woźniak

Dylematy filozofii, Dorota Probucka

E

Ekspres filozoficzny, tom 35

Encyklopedia filozoficzna, Immanuel Kant

Epistemologia t. 1: Zarys historyczny i problemy metateoretyczne, Jan Woleński

Epistemologia tom 2: Wiedza i poznanie, Jan Woleński

Epistemologia tom 3: Prawda i realizm, Jan Woleński

Erzahlte Zeitraume. Kindheitserinnerungen aus den Randgebieten der Habsburgermonarchie von M. Sperbe, Katarzyna Jaśtal

Estetyka na żywo. Pragmatyzm wobec sztuki, etyki i polityki

Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Richard Shusterman

Etyczny wymiar cielesności, Jerzy Kopania

Etyka i charakter, Jacek Jaśtal

Etyka troski i jej pogranicza, Maciej Uliński

Etyka, psychologia, psychoterapia, Andrzej Margasiński, Dorota Probucka

F

Fenomenologia jako refleksografia, Andrzej Zalewski

Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego

Filozofowanie i dyskurs intelektualny w perspektywie fenomenologicznej refleksografii, Andrzej Zalewski

Filozofowanie jako współstwarzanie, Stanisław Buda

H

Helen Chadwick - ikonografia podmiotowości, Paweł Leszkowicz

Historia filozofii jako pamięć, Stanisław Buda

I

Informator filozofii polskiej 2004

J

Jak poważnie studiować filozofię, Jan Hartman

Język etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda M. Hare’a, Krzysztof Saja

Język jako projekt filozoficzno-polityczny. Gottfrieda Wilhelma Leibniza Swobodne rozważania o napra, Halina Święczkowska

José Ortegi y Gasseta studia na niemieckich uniwersytetach, Dorota Leszczyna

K

Kobieta i mężczyzna, Maciej Uliński

Krakowska sztuka Wita Stwosza. Filozoficzne źródła formy i treści ideowych, Jacek Dębicki

Krytyka i dyskurs, Beata Sierocka

L

LEIBNIZ. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii, Bogusław Paź (red.)

Logika w Prologu, Prolog w logice, Eugeniusz Wojciechowski

Ludwik Rydygier - życie i dzieło, Antoni Czupryna, Anita Orzeł-Nowak

M

Medytacje o filozofii pierwszej, Rene Descartes

Między językiem naturalnym a formalnym, Eugeniusz Wojciechowski

Miłość i demokracja, Paweł Leszkowicz, Tomek Kitliński

Mistrz – mentor – wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, Joanna Posłuszna, Magdalena Prejsnar-

Modele kobiecej samotności -- panny, wdowy, rozwiedzione, Beata Walęciuk-Dejneka (red.)

Muzeion. Dotknięci milczeniem [poezje], Grzegorz Woźniak

Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, Joanna Jemielnik, Joanna Posłuszna (red.)

Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pograniczacza, Joanna Posłuszna, Joanna Jemielnik (r

My i nasze pieniądze, Jarosław Górniak

N

Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta., Bogusław Paź

Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Zbigniew Pasek

O

O metodzie lepszego dowodzenia prawd metafizyki, teologii i moralności, Johann Heinrich Lambert

O sprawiedliwości. Koncepcja inspirowana wynikami polskiej filozofii analitycznej, Halina Šimo

Obcy jest w nas - Kochać według Julii Kristevej, Tomasz Kitliński

Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu., Jaromir Brejdak

Odyseja wychowania, Maria Janion, Małgorzata Żmigrodzka

Okaleczeni nocą, Grzegorz Woźniak

Ontologia, Władysław Stróżewski

Osoba, fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych, Józef Bremer

P

Państwo jako dzieło sztuki. Piękno i wolność w filozofii Hegla, Katarzyna Guczalska

Pejzaż Adalen, Grzegorz Woźniak

Phileb, Platon

Pierwsza Zasada, świat stworzony i drogi poznania. Pseudo-Dionizy Areopagita – jego filozofia, Maciej Manikowski

Pochwała filozofii, Maurice Merleau-Ponty

Początek i koniec Wszystkiego, Stanisław Buda

Polska bibliografia kantowska, Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna

Prawda a względność, Adam Grobler

Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na kresach południowo-wsch, Bogusław Paź (red.)

Predykacja, negacja i kwantyfikacja, Eugeniusz Wojciechowski

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom 47-48

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXII-XXXIII

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXIV

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXIX

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXV-XXXVI

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXVII-XXXVIII

Problem wyobraźni w filozofii Immanuela Kanta i Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Radosław Kuliniak

Przestrzenne formy upamiętniania Zagłady, Łukasz Posłuszny

Przez filozofię, Jan Hartman

Psyche -- trauma -- pamięć. Instytucje totalne i ich ślad w pamięci, Joanna Posłuszna (red.)

Psychologizm - antypsychologizm, Adam Olech

Psychology of Art and Creativity, vol. 1, Joanna Posłuszna (ed.)

Psychology of Art and Creativity, vol. 2, Joanna Posłuszna (ed.)

Psychology of Art and Creativity, vol. 3, Joanna Posłuszna (ed.)

R

Realność bogów, Wiesław Juszczak

Rytualny chaos, Marek Czyżewski

S

Samotność - wybór czy los. Literatura i kultura, Beata Walęciuk-Dejneka (red.)

Short Studies in Bioethics, Jan Hartman

Siła samotności. Zjawisko kobiecej samotności w kulturze i edukacji, Joanna Posłuszna (red.)

Spory filozoficzne Garvego z Kantem, cz. 1 Polemika wokół pierwszego wydania Krytyki czystego rozumu, Radosław Kuliniak

Spory filozoficzne Garvego z Kantem, część 2 Polemika wokół granic posłuszeństwa obywatelskiego, Radosław Kuliniak

Starość kobiet w biegu życia. Konteksty psychologiczne, literackie i kulturowe, Joanna Posłuszna (red.)

Status zasady sprzeczności, Anna Pietryga

Surrealizm a filozofia, Piotr Mróz

Synestezja a sztuka, Aleksandra Rogowska, Julia Kaleńska-Rodzaj (red.)

Szkic o pochodzeniu języków, Jan Jakub Rousseau

Szkice Kartezjanskie, Jerzy Kopania

Sztuka jako adaptacja. Uniwersalizm w estetyce ewolucyjnej, Jerzy Luty

Ś

Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina, Ireneusz Ziemiński

Świat albo Traktat o świetle, Rene Descartes

T

Techniki metafilozofii, Jan Hartman

The Cosmological Scheme of the Classical Upanishads, Marta Kudelska

Tożsamości światów poetów, Ignacy S. Fiut

Tożsamość kobiet -- silne indywidualności w sztuce, literaturze i religii, Joanna Posłuszna, Beata Walęciuk-Dejneka (red.)

Transformacja metafizyki w ontologię na przełomie XVII i XVIII wieku, Bogusław Paź

W

Wiedza pozaracjonalna w świetle wybranych teorii, Iwona Butmanowicz-Dębicka

Wiedza w perspektywie ewolucyjnej. Wybrane stanowiska, Marcin Urbaniak, Ignacy S. Fiut,

Wprowadzenie dla niemieckich czytelników, José Ortega y Gasset

Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski, Barbara Wiśniewska-Paź (red.)

Współczesne transformacje medialne. Prasa bezpłatna, nowe media i etyka, Ignacy S. Fiut

Z

Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Jan Woleński

Zarys metafizyki absolutności, Stanisław Buda

Zasady filozofii najstarszej i najnowszej, Anne Conway

Zrozumieć wschód, Łukasz Trzciński   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl