e-aureus.pl

Tytuły


A

Aprioryczne podstawy prawa cywilnego, Adolf Reinach

B

Berenson i mistrzowie odrodzenia, Ryszard Kasperowicz

Biologiczne wymiary rozumienia. Od ewolucji do hermeneutyki ludzkiego myślenia, Marcin Urbaniak

Blanchot i Derrida. Topografie doświadczenia, Andrzej Leśniak

Bruliony i inne pisma, Georg Ch. Lichtenberg

C

Człowiek w komunikacji i kulturze, Ignacy S. Fiut (red.)

Czy wolność jest możliwa?, Tadeusz Czarnik

D

Descartes i cogito, Wladysław Bednarowski

Do przyjaciół Lessinga, Moses Mendelssohn

Dociekania. W stronę filozofii niesubstancjalnej, Stanisław Buda

Dylematy filozofii, Dorota Probucka

E

Ekspres filozoficzny, tom 35

Encyklopedia filozoficzna, Immanuel Kant

Epistemologia t. 1: Zarys historyczny i problemy metateoretyczne, Jan Woleński

Epistemologia tom 2: Wiedza i poznanie, Jan Woleński

Epistemologia tom 3: Prawda i realizm, Jan Woleński

Erzahlte Zeitraume. Kindheitserinnerungen aus den Randgebieten der Habsburgermonarchie von M. Sperbe, Katarzyna Jaśtal

Estetyka na żywo. Pragmatyzm wobec sztuki, etyki i polityki

Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Richard Shusterman

Etyczny wymiar cielesności, Jerzy Kopania

Etyka i charakter, Jacek Jaśtal

Etyka troski i jej pogranicza, Maciej Uliński

Etyka, psychologia, psychoterapia, Andrzej Margasiński, Dorota Probucka

F

Fenomenologia jako refleksografia, Andrzej Zalewski

Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego

Filozofowanie i dyskurs intelektualny w perspektywie fenomenologicznej refleksografii, Andrzej Zalewski

Filozofowanie jako współstwarzanie, Stanisław Buda

H

Helen Chadwick - ikonografia podmiotowości, Paweł Leszkowicz

I

Informator filozofii polskiej 2004

J

Jak poważnie studiować filozofię, Jan Hartman

Język etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda M. Hare’a, Krzysztof Saja

Język jako projekt filozoficzno-polityczny. Gottfrieda Wilhelma Leibniza Swobodne rozważania o napra, Halina Święczkowska

José Ortegi y Gasseta studia na niemieckich uniwersytetach, Dorota Leszczyna

K

Kobieta i mężczyzna, Maciej Uliński

Krakowska sztuka Wita Stwosza. Filozoficzne źródła formy i treści ideowych, Jacek Dębicki

Krytyka i dyskurs, Beata Sierocka

L

LEIBNIZ. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii, Bogusław Paź (red.)

Ludwik Rydygier - życie i dzieło, Antoni Czupryna, Anita Orzeł-Nowak

M

Medytacje o filozofii pierwszej, Rene Descartes

Miłość i demokracja, Paweł Leszkowicz, Tomek Kitliński

Mistrz – mentor – wychowawca. Z problematyki twórczego wychowania i edukacji, Joanna Posłuszna, Magdalena Prejsnar-

Modele kobiecej samotności -- panny, wdowy, rozwiedzione, Beata Walęciuk-Dejneka (red.)

Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pogranicza, Joanna Jemielnik, Joanna Posłuszna (red.)

Muzyka i refleksja pedagogiczna. Perspektywy – interpretacje – pograniczacza, Joanna Posłuszna, Joanna Jemielnik (r

My i nasze pieniądze, Jarosław Górniak

N

Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta., Bogusław Paź

Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Zbigniew Pasek

O

O metodzie lepszego dowodzenia prawd metafizyki, teologii i moralności, Johann Heinrich Lambert

O sprawiedliwości. Koncepcja inspirowana wynikami polskiej filozofii analitycznej, Halina Šimo

Obcy jest w nas - Kochać według Julii Kristevej, Tomasz Kitliński

Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu., Jaromir Brejdak

Odyseja wychowania, Maria Janion, Małgorzata Żmigrodzka

Ontologia, Władysław Stróżewski

Osoba, fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych, Józef Bremer

P

Państwo jako dzieło sztuki. Piękno i wolność w filozofii Hegla, Katarzyna Guczalska

Phileb, Platon

Pierwsza Zasada, świat stworzony i drogi poznania. Pseudo-Dionizy Areopagita – jego filozofia, Maciej Manikowski

Pochwała filozofii, Maurice Merleau-Ponty

Polska bibliografia kantowska, Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna

Prawda a względność, Adam Grobler

Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na kresach południowo-wsch, Bogusław Paź (red.)

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom 47-48

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXII-XXXIII

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXIV

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXIX

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXV-XXXVI

Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, tom XXXVII-XXXVIII

Problem wyobraźni w filozofii Immanuela Kanta i Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Radosław Kuliniak

Przestrzenne formy upamiętniania Zagłady, Łukasz Posłuszny

Przez filozofię, Jan Hartman

Psychologizm - antypsychologizm, Adam Olech

Psychology of Art and Creativity, Joanna Posłuszna (ed.)

R

Realność bogów, Wiesław Juszczak

Rytualny chaos, Marek Czyżewski

S

Samotność - wybór czy los. Literatura i kultura, Beata Walęciuk-Dejneka (red.)

Short Studies in Bioethics, Jan Hartman

Spory filozoficzne Garvego z Kantem, cz. 1 Polemika wokół pierwszego wydania Krytyki czystego rozumu, Radosław Kuliniak

Spory filozoficzne Garvego z Kantem, część 2 Polemika wokół granic posłuszeństwa obywatelskiego, Radosław Kuliniak

Status zasady sprzeczności, Anna Pietryga

Surrealizm a filozofia, Piotr Mróz

Synestezja a sztuka, Aleksandra Rogowska, Julia Kaleńska-Rodzaj (red.)

Szkic o pochodzeniu języków, Jan Jakub Rousseau

Szkice Kartezjanskie, Jerzy Kopania

Ś

Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina, Ireneusz Ziemiński

Świat albo Traktat o świetle, Rene Descartes

T

Techniki metafilozofii, Jan Hartman

The Cosmological Scheme of the Classical Upanishads, Marta Kudelska

Tożsamości światów poetów, Ignacy S. Fiut

Tożsamość kobiet -- silne indywidualności w sztuce, literaturze i religii, Joanna Posłuszna, Beata Walęciuk-Dejneka (red.)

Transformacja metafizyki w ontologię na przełomie XVII i XVIII wieku, Bogusław Paź

W

Wiedza pozaracjonalna w świetle wybranych teorii, Iwona Butmanowicz-Dębicka

Wiedza w perspektywie ewolucyjnej. Wybrane stanowiska, Marcin Urbaniak, Ignacy S. Fiut,

Wprowadzenie dla niemieckich czytelników, José Ortega y Gasset

Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski, Barbara Wiśniewska-Paź (red.)

Współczesne transformacje medialne. Prasa bezpłatna, nowe media i etyka, Ignacy S. Fiut

Z

Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Jan Woleński

Zarys metafizyki absolutności, Stanisław Buda

Zasady filozofii najstarszej i najnowszej, Anne Conway

Zrozumieć wschód, Łukasz Trzciński   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl