e-aureus.pl

Adolf Reinach

"Aprioryczne podstawy prawa cywilnego"

Cena: 35 zł

Wydanie: Kraków 2009, s. 216, format: 140 x 205, oprawa twarda

ISBN 978-83-60741-18-4

Katalog: Główny

Tytuł oryginału: Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes
Przełożył i wstępem poprzedził Tomasz Bekrycht

Spis treści

WPROWADZENIE
§ 1. Idea apriorycznej teorii prawa

Rozdział 1. ROSZCZENIE, ZOBOWIĄZANIE I PRZYRZECZENIE
§ 2. Roszczenie i zobowiązanie
§ 3. Akty społeczne
§ 4. Przyrzeczenie jako źródło roszczenia i zobowiązania

Rozdział 2. ZARYS APRIORYCZNEJ TEORII PRAWA
§ 5. Prawa i zobowiązania. Własność
§ 6. Prawne źródła prawa
§ 7. Przedstawicielstwo

Rozdział 3. APRIORYCZNA TEORIA PRAWA A PRAWO POZYTYWNE
§ 8. Przepisy i zdania normatywne
§ 9. Prawo pozytywne

ZAKOŃCZENIE
§ 10. Aprioryczna teoria prawa a prawo naturalne


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl