e-aureus.pl

Joanna Kuć

"Bilingwizm i mutyzm w kontekście opóźnionego rozwoju mowy"

Cena: 25 zł

Wydanie: Kraków 2018, s. 148, oprawa miękka, format: B5

ISBN 978-83-65765-26-0

Katalog: Główny


Spis treści


WSTĘP 7

1. MUTYZM
1.1. Definicje i klasyfikacje mutyzmu 11
1.2. Mutyzm jako zaburzenie mowy 19
1.3. Przyczyny mutyzmu 24

2. BILINGWIZM
2.1. Wprowadzenie 29
2.2. Definicje dwujęzyczności 31
2.3. Strategie nabywania L1 i L2 34
2.4. Rodzaje dwujęzyczności 36
2.5. Submersja i immersja 39
2.6. Transfer negatywny i pozytywny 40
2.7. Analiza kontrastywna 41
2.8. Dwujęzyczny umysł 42
2.9 Uwarunkowania rozwoju mowy i języka dziecka bilingwalnego 48

3. BILINGWIZM I MUTYZM W KONTEKŚCIE OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY 59
4. BADANIA WŁASNE
4.1. Wielokulturowość a diagnoza 67
4.2. Diagnozowanie dzieci dwujęzycznych 68
4.3. Cel badań 72
4.4. Problemy badawcze 73
4.5. Metody 74
4.6. Schemat badania logopedycznego 75

5. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO
5.1. Wywiad z mamą Mary 79
5.2. Wywiad z wychowawczynią Mary 80
5.3. Wywiad z panią psycholog 81
5.4. Wywiady z dziećmi z grupy przedszkolnej 81
5.5. Obserwacje własne 81
5.6. Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych 4-latka 88
2. Rozwój umysłowy dziecka 89
3. Rozwój fizyczny 91
4. Ocena rozwoju społeczno-emocjonalnego 91
5.7. Próbki mowy 92
5.7.1 Wprowadzenie do badania 93
5.7.2. Opis sytuacji komunikacyjnych 94
5.7.3. Badanie pamięci słownej 97
5.7.4. Badania dodatkowe 97

6. SYLWETKA DZIECKA DWUJĘZYCZNEGO Z PODEJRZENIEM MUTYZMU
WYBIÓRCZEGO 99

7. STRATEGIE POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO
W PRZYPADKU MUTYZMU 107
9. TERAPIA MARY
9.1. Etap I – eksperyment
9.2. Etap II – przeformułowanie celu terapii
9.3. Metody terapii

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 119
BIBLIOGRAFIA 123
NETOGRAFIA 129
ANEKS 131


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl