e-aureus.pl

Iwona Butmanowicz-Dębicka

"Wiedza pozaracjonalna w świetle wybranych teorii"

Cena: 34 zł

Wydanie: Kraków 2015, s. 320, Format: B5 (160 x 235)

ISBN 978-83-60741-80-1

Katalog: GłównySpis treści

Wprowadzenie 7

1
Pareto -- pozalogiczność jako cecha ludzi i społeczeństw 19

Rezydua i derywacje 33
Magia i wróżby 39
Wiara w magiczną moc liczb, symboli, przedmiotów i rytuałów 44
Łączenie pragnień z liczbami 45
Połączenia w działaniach, połączenia w przekonaniach 49
Połączenia w działaniach magicznych 52
Sublimacja przedmiotów 56
Społeczna potrzeba abstrakcji 58
Uwagi końcowe 65

2
Psychoanalityczne ujęcie wróżbiarstwa Marie-Louise von Franz 69

Wróżbiarstwo w interpretacji M.-L. von Franz. Ogólne cechy systemów wróżebnych 72
Alternatywne drogi poznania. Kolaż wątków i pojęć 75
Postulat poznania naturalnego 79
Pojęcie natury 82
Synchroniczność akauzalna -- cecha naturalna rzeczywistości i cecha myślenia 90
Teoria pola i macierzy w systemach wróżebnych 98
Typy wróżbiarstwa i główne zasady wróżebne w koncepcji Marie - Louise von Franz 99
Wróżbiarstwo oparte na liczbach 100
Wróżbiarstwo oparte o procesy aktywizacji 110
Uwagi końcowe 124

3
T. W. Adorno -- popularność pozaracjonalnych źródeł wiedzy
jako efekt manipulacyjnego oddziaływania kultury masowej 131

Wprowadzenie 131
Niektóre aspekty umasowienia kultury: irracjonalizm, deindywidualizacja, aplauz i uwikłanie 135
Dwa typy zachowań irracjonalnych 149
Niektóre cechy przemysłu kulturalnego 154
Uniformizacja i regres 160
Wykreowany okultyzm 164
Lęk przed bezcelowością egzystencji 170
Lęk przed samozagładą 171
Modele rodziny, pracy i emocji 175
Stłumione pragnienia libidalne 182
Podatność na okultyzm 185
Libidalne zasoby próżności 189
Astrologia rzeczniczką rozsądku społecznego i tego, co niby z nim związane 195
Uwagi końcowe 200

4
Teoria współczesnego antyracjonalizmu Zbigniewa Musiała 207

Geneza antyracjonalizmu 209
Okultyzm naśladujący naukę 216
Formy myślenia magicznego w teorii antyracjonalizmu. Świat niewidzialny 219
Myślenie magiczne i magia kontra myślenie racjonalne 224
Antyracjonalizm na tle magii współczesnej -- narzędzia samodoskonalenia człowieka 231
Irracjonalizm w myśleniu magicznym 238
Irracjonalność w życiu społecznym 241
Irracjonalność w kontekście postmodernistycznych i krytycznych poszukiwań 244
Antyracjonalizm -- i jeszcze raz okultystyczne konteksty 248
Myślenie pozytywne jako jedna z nowych form okultyzmu 257
Teorie myślenia pozytywnego -- nowa postać okultyzmu? 259
Powierzchowne metamorfozy. Nowa terminologia okultystyczna czy nowy obraz człowieka?
269
Okultyzm jako narzędzie skutecznej manipulacji -- zamiast podsumowania 277

Zakończenie 289
Bibliografia 311


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl