e-aureus.pl

Halina Šimo

"O sprawiedliwości. Koncepcja inspirowana wynikami polskiej filozofii analitycznej"

Cena: 25 zł

Wydanie: Kraków, 2009, s. 176, format 140 x 210, oprawa miękka

ISBN 978-83-60741-19-1

Katalog: Główny

Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I – PRZEGLĄD PROBLEMATYKI I KONCEPCJI SPRAWIEDLIWOŚCI
1. Status ontologiczny i zagadnienie nośników sprawiedliwości
2. Cechy sprawiedliwości
A. Sprawiedliwość: pełna, bezwzględna, obiektywna, ścisła czy cząstkowa, względna, subiektywna, miłosierna?
B. Czy sprawiedliwość jest wyłącznie wartością moralną?
C. Uniwersalność sprawiedliwości
3. Podmioty i przedmioty świadczeń sprawiedliwych
4. Sprawozdawcze i projektujące definicje sprawiedliwości
5. Własności pojęcia sprawiedliwości
A. Wieloznaczność, niejasność, nieostrość
B. Zabarwienie emocjonalne
C. Stosowanie pojęcia sprawiedliwości

ROZDZIAŁ II – ZASADY SPRAWIEDLIWOŚCI
1. Zasady najogólniejsze czyli ujmujące wspólną treść pojęć sprawiedliwości
2. Konkretyzacja najogólniejszych zasad sprawiedliwości
A. Ogólne uwarunkowania konkretyzacji
B. Kryteria porównywania adresatów świadczeń
b.1 Podziały formuł sprawiedliwości
b.2 „Każdemu to samo”
b.3 „Każdemu według jego potrzeb”
b.4 „Każdemu według jego zasług”
C. Rachunek dóbr

ROZDZIAŁ III – TYPY SPRAWIEDLWOŚCI
1. Wyjaśnienia wstępne
2. Sprawiedliwość rozdzielcza
3. Sprawiedliwość wyrównawcza
A. Sprawiedliwość wyrównawcza a inne odmiany sprawiedliwości
B. Przedmiot sprawiedliwości wyrównawczej: zapłata i odpłata
4. Sprawiedliwość prawna
A. Pojęcia sprawiedliwości prawnej
B. Sprawiedliwość prawna a wartościowanie etyczne
5. Sprawiedliwość moralna
6. Sprawiedliwość proceduralna
7. Sprawiedliwość społeczna
A. Pojęcie sprawiedliwości społecznej
B. Przebarwienie ideologiczne „sprawiedliwości społecznej”
C. Kryteria sprawiedliwości społecznej
8. Sprawiedliwość międzynarodowa

ROZDZIAŁ IV – SPRAWIEDLIWOŚĆ A INNE WARTOŚCI
1. Uwagi ogólne
2. Sprawiedliwość a równość
3. Sprawiedliwość a miłosierdzie
4. Sprawiedliwość a wolność
A. Pojęcie i odmiany wolności
B. Wolność wobec sprawiedliwości
5. Związki sprawiedliwości z racjonalnością
A. „Postępowanie sprawiedliwe” a „postępowanie racjonalne”
B. Racjonalność sprawiedliwości

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl