e-aureus.pl

Radosław Kuliniak

"Problem wyobraźni w filozofii Immanuela Kanta i Georga Wilhelma Friedricha Hegla"

Cena: 28 zł

Wydanie: Kraków 2008, s. 130, format: 140 x 205, oprawa miękka

ISBN 978-83-60741-15-3

Katalog: Główny

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy:
Einbildungskraft – funkcje i obszar występowania wyobraźni w filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku, z uwzględnieniem koncepcji Kartezjusza i bezpośrednich poprzedników Imammanuela Kanta, tj. Gotffrieda Wilhelma Leibniza, Christiana Wolffa, Johanna Georga Sulzera i Johana Nicolausa Tetensa

1. Uwagi wstępne

2. Problemy z wyobraźnią u Kartezjusza

3. Funkcje wyobraźni w koncepcjach Gotffrieda Wilhelma Leibniza oraz Christiana Wolffa (z „anonsem” z brytyjskiego empiryzmu)

3.1. Anons z brytyjskiego empiryzmu, tzw. uwaga o pewnym ustaleniu Davida Hume’a
3.2. Wyobraźnia u Gottfrieda Wilhelma Leibniza
3.3. Wyobraźnia i zmysły u Wolffa

4. Władza przedstawiania (das Vermögen, sich etwas vorzustellen) i zdolność przedstawiająca (vorstellende Kraft) – synonimy wyobraźni w filozofii Johanna Georga Sulzera i Johanna Nicolausa Tetensa
4.1. Władza przedstawiania u Johanna Georga Sulzera
4.2. Zdolność przedstawiająca i władza percepcji – wyobraźnia kształtującej mocy twórczej u Johanna Nicolausa Tetensa

Rozdział drugi
Funkcje wyobraźni w „Analityce transcendentalnej” Krytyki czystego rozumu Immanuela Kanta

1. Uwagi wstępne

2. Obszar Kantowskich, charakterystycznych działań wyobraźni
2.1. Wyobraźnia a czas i przestrzeń
2.2. Wyobraźnia a intelekt
2.3. Funkcje wyobraźni
2.4. Synteza wyobraźni
2.5. Transcendentalna jedność apercepcji
2.6. Wyobraźnia a schematyzm

Rozdział trzeci
Od „Analityki transcendentalnej” Immanuela Kanta do „ontologii pojęć” Georga Wilhelma Friedricha Hegla

1. Uwagi wstępne

2. Rola wyobraźni w kształtowaniu warunków rozwoju świadomości w Wissenschaftslehre Johanna Gottlieba Fichtego i w Systemie transcendentalnego idealizmu Friedricha Wilhelma Josepha Schellinga

3. Status przedmiotowy wyobraźni w Heglowskiej Fenomenologii ducha

4. Poszukiwania właściwego przedstawienia (Vorstellung) świadomości u Hegla

Rozdział czwarty
Heglowski system pojęć

1. Uwagi wstępne

2. Proces stawania się przedstawień u Hegla a wyobrażenie w systemie filozofii Barucha Spinozy

3. Heglowski system pojęć

4. Prawda pojęcia u Hegla

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwiskPrzejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl