e-aureus.pl

Ignacy S. Fiut (red.)

"Człowiek w komunikacji i kulturze"

Cena: 18 zł

Wydanie: Kraków, 2013, s. 220, oprawa miękka, format 145 x 210

Seria: Idee i Myśliciele

978-83-60741-57-3

Katalog: Główny

Spis treści

Słowo wstępne 7

Część I
Człowiek a komunikacja

Ignacy S. Fiut, Teoria teraźniejszości w komunikacji Lva Manovicha 13
Wacław Branicki, Komunikacyjne aspekty tożsamości osobowej 26
Maria Nowina Konopka, Transakcyjna asymetria. Wolność
w aspekcie (nie)korzystania z Google 37
Magdalena Szpunar, Wokół koncepcji gatekeepingu.
Od Gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego 52
Krystian Tomczak, Gildie World of Warcraft jako wirtualne
grupy społeczne 62
Magdalena Parus, Konklawe i skok ze stratosfer,
czyli o wydarzeniu medialnym 79
Anna Małecka, Symboliczna rekonstrukcja przeszłości
we współczesnych muzeach historycznych 88

Część II
Człowiek a kultura

Katarzyna Stark, Jerzego Nowosielskiego teologia zwierząt 103
Jan Galarowicz, Zagrożenia fenomenu miłości we współczesnej
kulturze. Studium personalistyczne 117
Anna Szklarska, Na granicy bycia. Georga Simmla fenomen
życia człowieka 138
Anna Szklarska, Wola mocy a twórczość według
Fryderyka Nietzschego 154
Ignacy S. Fiut, Sens buntu człowieka. W setną rocznicę urodzin
Alberta Camusa 176
Maria Zowisło, Michał Siciński, Obecność maski. Refleksje
z dziedziny filozofii kultury 188
Tomasz Kochan, Zagadnienie natury człowieka w perspektywie
antropologii filozoficznej Kennetha Wilbera 203

Noty o autorach 215


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl