e-aureus.pl

Eugeniusz Wojciechowski

"Predykacja, negacja i kwantyfikacja"

Cena: 39 zł

Wydanie: Kraków 2019, s. 254, Format: B5 (150 x 235)

ISBN 978-83-6576-29-1

Katalog: Główny
EUGENIUSZ WOJCIECHOWSKI zajmuje się logiką i filozofią analityczną. Interesuje się również historią logiki i problematyką sztucznej inteligencji, a zwłaszcza językiem naturalnym.
Jego rozprawa „Zwischen der Syllogistik und den Systemen von Leśniewski: Eine Rekonstruktion der Idee der Quantifizierung der Prädikate” (Kraków 1985) była poświęcona rekonstrukcji idei kwantyfikacji orzeczników, ważnej w historii logiki. Obszerny tom pt. Między językiem naturalnym a formalnym (Aureus 2017) zawiera zbiór prac, w których autor wykorzystuje (zarówno zastane jak też i własne) narzędzia logiczne do analizy języka naturalnego i problemów logiczno-filozoficznych.

Motywem przewodnim pracy naukowej prof. Eugeniusza Wojciechowskiego są rachunki logiczne Leśniewskiego. Nie są to jednak egzegetyczne komentarze do nich, ale aplikacja owych narzędzi formalnych do podejmowania własnych, oryginalnych rozstrzygnięć istotnych zagadnień.
Książka jest naturalną kontynuacją wydanego dwa lata wcześniej dzieła poświęconego przeglądowi jego dorobku dotyczącego twórczości Leśniewskiego („Między językiem naturalnym a formalnym”, Aureus 2017). Nikt bodaj poza profesorem E. Wojciechowskim nie zasługuje współcześnie na miano twórczego kontynuatora jego myśli. Stąd kolejne dokonania twórcze Wojciechowskiego – o znacznym stopniu trudności wobec ich prezentowania w dyskursie wysoce sformalizowanym – zasługują na przedstawienie środowisku naukowemu interesującemu się podejmowaną przezeń problematyką.

Z recenzji prof. Wojciecha Suchonia


Spis treści

Wstęp
1. Rachunek nazw i schemat predykacji z „Begriffsschrift” Gottloba Fregego
2. Schemat predykacji Fregego i problem uniwersaliów
3. Gramatyka kategorialna i spór o uniwersalia
4. Klasy dystrybutywne i klasy kolektywne
5. Uogólniony rachunek nazw
6. Pojęcie przebiegu warości funkcji u Gottloba Fregego
7. Ontologiczny fragment teorii mnogości
8. Pojęcie klasy abstrakcji
9. Od sylogistyki do monadycznego bezkwantyfikatorowego rachunku predykatów
10. Pewne sformułowania sylogistyki z terminami negatywnymi
11. Sylogistyka z terminami negatywnymi typu brentanowskigo
12. Uproszczenie aksjomatyki Mennego dla sylogistyki z terminami negatywnymi
13. Sylogistyka z terminami negatywnymi typu bezkwantyfikatorowego rachunku nazw
14. Sylogistyczny fragment ontologii elementarnej
15. Sylogistyka funktorowa i funktor większości
16. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw z nazwami generalnymi
17. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw i pewne jego rozszerzenia
18. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw i jego modułowe rozszerzenia
19. O pewnej teorii sytuacji ufundowanej na ontologii elementarnej
20. Formuły logiczne i ich obciążenie egzystencjalne
21. Teoria wielości rzeczywistości Leona Chwistka w nowym ujęciu formalnym

Indeks nazwisk


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl