e-aureus.pl

Radosław Kuliniak

"Spory filozoficzne Garvego z Kantem, cz. 1 Polemika wokół pierwszego wydania Krytyki czystego rozumu"

Cena: 28 zł

Wydanie: Kraków 2012, s. 160, format: 140 x 205, oprawa miękka

ISBN 978-83-60741-36-8

Katalog: Główny

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza
Polemika Christiana Garvego z Immanuelem Kantem
wokół pierwszego wydania „Krytyki czystego rozumu”

1. Wprowadzenie

2. Zamieszanie wokół recenzji Christiana Garvego
z Krytyki czystego rozumu

3. Zmieniona przez
Johanna Georga Heinricha Federa
recenzja Christiana Garvego z Krytyki czystego rozumu

4. Geneza Kantowskich
Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki,
która będzie mogła wystąpić w przyszłości jako nauka

5. Reakcja Kanta na zmienioną
przez Federa pierwszą recenzję Garvego
z Krytyki czystego rozumu w „Dodatku” do Prolegomenów

6. List Garvego do Kanta 13 lipca 1783 roku

7. List Kanta do Garvego z 7 sierpnia 1783 roku

8. Właściwa recenzja Christiana Garvego
z Krytyki czystego rozumu

9. Uwagi końcowe

Bibliografia

Indeks nazwisk


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl