e-aureus.pl

Bogusław Paź (red.)

"LEIBNIZ. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii"

Cena: 30 zł

Wydanie: Kraków, 2010, s. 334, format 140 x 205, oprawa miękka

ISBN 978-83-60741-22-1

Katalog: Główny

Spis treści

Bogusław Paź
Wprowadzenie

Rozdział pierwszy. LEIBNIZ A TRADYCJA FILOZOFICZNA

Honorata Jakuszko
Philosophia perennis w rozumieniu G.W. Leibniza
Sylwia E. Zawadzka
Racjonalizm XVII wieku jako źródło racjonalizmu Oświecenia francuskiego
Leon Miodoński
Uniwersalizm versus europocentryzm. Leibniza recepcja kultury chińskiej

Rozdział drugi. METAFIZYKA I ONTOLOGIA

Radosław Kuliniak
Leibniz – Lambert: dwie próby reformy metafizyki
Bogusław Paź
Sąd i egzystencja według Leibniza
Marek Magdziak
Ontologia sytuacji jako ontologia przedmiotu

Rozdział trzeci. EPISTEMOLOGIA I FILOZOFIA JĘZYKA

Ks. Stanisław Janeczek
O trudnościach kategorializacyjnych w nowożytnej teorii nauki. Opozycja: racjonalizm – empiryzm
Michał Głowala
Uczenie się, pojęcia najogólniejsze i elementy
Piotr Kulicki
Co komputer może policzyć? Wokół postulatu Leibniza: calculemus!
Halina Święczkowska
Uwagi nad tekstem Leibniza „Unvogreiffliche Gedancken…”

Rozdział Czwarty. LOGIKA I MATEMATYKA

Ks. Andrzej Małachowski
W jednym nurcie wspólnego myślenia: Mikołaj z Kuzy – Leibniz – Gödel
Edward Nieznański
Postulaty pokrewne zasadzie dostatecznej bytu
Kordula Świętorzecka
Twierdzenie o pełności logiki zmian LCG
Roman Duda
Leibniz – matematyk znany i mniej znany
Ks. Bogdan Lisiak
Zagadnienia matematyczne w korespondencji A. Kochańskiego z Leibnizem

Rodział piąty. FILOZOFIA PRAKTYCZNA

Stanisław Majdański
Rachunek i polityka. Uwagi o Leibnizjańskim Wzorcu dowodów politycznych
Julita Sitniewska
Leibniza rozważania na temat sprawiedliwości

Noty o autorach


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl