e-aureus.pl

Stanisław Buda

"Filozofowanie jako współstwarzanie"

Cena: 26 zł

Wydanie: Kraków 2010, s. 268, format A5 (140 x 205)

ISBN 978-83-60741-25-2

Katalog: Główny
Spis treści


Wstęp 7

Rozdział I
Poszukując narzędzi myślenia
1.1 Racjonalność 13
1.2 Dynamika analogii 25
1.3 Analogia a metafora 36
1.4 Symboliczność i mityczność czegokolwiek 45
1.5 Narzędzia czy właściwości myślenia? 59

Rozdział II
Poszukując ostatecznego odniesienia
2.1 Widzialne i niewidzialne 65
2.2 Rzeczywistość 73
2.3 Sfera transcendentalna 82

Rozdział III
Czym jest filozofowanie
3.1 Przemyśliwanie źródeł sensowności 103
3.2 Filozofia a metafilozofia 119
3.3 Mądrość miłości 134
3.4 Filozofowanie a zawierzenie 155
3.5 Płaszczyzny filozoficznej immanencji 164

Rozdział IV
Gdy filozof mówi: Bóg
4.1 Źródłowa intuicja Boga 183
4.2 Sacrum a Drugi 202
4.3 Problem, któremu na imię Bóg 233
Podsumowanie 241

Przypisy 249


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl