e-aureus.pl

Aleksandra Rogowska, Julia Kaleńska-Rodzaj (red.)

"Synestezja a sztuka"

tytuł czasowo niedostępny

Cena: 0 zł

Wydanie: Kraków 2016, s. 176; format B5 (160 x 235)

ISBN 978-83-65765-02-4

Katalog: Główny

„Książka ma charakter naukowy i odwołuje się do aktualnego stanu wiedzy o synestezji, uwzględniając analizy teoretyczne i empiryczne z zakresu psychologii i jej subdyscyplin (neuropsychologii, neuronauki poznawczej) oraz nauk o sztuce (muzyce, malarstwie, dziełach literackich). To zarazem niezwykły zbiór erudycyjnych esejów o sztuce, które – czy to pisane z perspektywy pierwszo- czy trzecio-osobowej – pomogą czytelnikowi zrozumieć, czym synestezja jest, i jak przebiega proces tworzenia i odbierania sztuki oparty na tym doświadczeniu.”
dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska
Instytut Psychologii UJ


„Związki synestezji ze sztuką rozpatrywane są zarówno z perspektywy twórcy i procesu twórczego, jak i od strony odbiorcy. Autorzy
konfrontują się też sporadycznie z wieloma pytaniami, których nie sposób uniknąć stykając się z przejawami synestezji w codziennym
życiu, zastanawiając się nad jej adaptacyjnymi i dezaptacyjnymi funkcjami (dar, talent czy zaburzenie), różnicami indywidualnymi i
podłożem neurologicznym, rodzajami synestezji i częstością ich występowania w populacji. Recenzowana praca wprowadza czytelnika w
bardzo interesujący obszar problematyki, mieszczący się pod zbiorczym hasłem „synestezja”, ukazując wieloaspektowość tego zjawiska
oraz różnorodność jej rodzajów i hipotetycznych mechanizmów.”

dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP
Katedra Psychologii UP


SPIS TREŚCI

Aleksandra Rogowska, Julia Kaleńska-Rodzaj
Wprowadzenie

ZJAWISKO SYNESTEZJI W ŚWIETLE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Justyna Skowronek
Czy jesteś synestetykiem? Typologia synestezji i sposoby jej diagnozowania

Karolina Czernecka
Biologiczne podłoże synestezji

Aleksandra M. Rogowska
Czy synestezja jest normalna?


ZWIĄZKI SYNESTEZJI ZE SZTUKĄ

Iryna I. Boychuk
Synestezja jako klucz do poszerzonego odbioru, poznawania i twórczości w różnych dziedzinach sztuki

Joanna Ganczarek
Synestezja w malarstwie jako doświadczenie protomentalne


PRZEJAWY SYNESTEZJI W LITERATURZE

Anna Ginter
Barwne synestezje Vladimira Nabokova

Zuzanna Kozłowska
Synestezyjna poezja Haliny Poświatowskiej


WYKORZYSTANIE SYNESTEZJI WE WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Szymon S. Strzelec, Anna Sztwiertnia
Tysiące odcieni czerni. Synestezja wielomodalna jako mechaniczna podstawa rozumienia w komunikacji i twórczości artystycznej

Monika Kozakiewicz
Barwna emanacja sztuki. Wykorzystanie polimodalnej synestezji w twórczości muzycznej i poetyckiej

Marta Mołodyńska-Wheeler
Synestezja – implikacje praktyczne w pracy muzyka i anglisty


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl