e-aureus.pl

Krzysztof Saja

"Język etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda M. Hare’a"

Cena: 30 zł

Wydanie: Kraków 2008, s. 270, format: 140 x 205, oprawa miękka

ISBN 978-83-60741-13-9

Katalog: Główny

SPIS TREŚCI

WSTĘP 9

CZĘŚĆ I
ŹRÓDŁA ETYKI R. M. HARE’A

§ 1 śYCIE I DOROBEK R. M. HARE’A 15
§ 2 INSPIRACJE FILOZOFICZNE 20
§ 2. 1 G. E. Moore – błąd naturalistyczny 20
§ 2. 2 Emotywizm 24
§ 2. 3 Szkoła analizy języka potocznego 29
§ 2. 4 Kant i utylitaryzm 34

CZĘŚĆ II
METAETYKA

§ 3 NONDESKRYPTYWIZM R. M. HARE’A 40
§ 3. 1 Geneza i funkcja języka moralnego 41
§ 3. 2 Klasyfikacja teorii etycznych 42
§ 3. 3 Krytyka teorii konkurencyjnych 51
§ 3. 3. 1 Krytyka emotywizmu 51
§ 3. 3. 2 Reductio ad absurdum deskryptywizmu 53
§ 3. 3. 3 Krytyka teorii realistycznych 61
§ 3. 3. 4 Krytyka scjentyzmu – Hare’a zmodyfikowany test
otwartego pytania 65
§ 3. 4 Kryteria oceny teorii metaetycznych 68
§ 4 PRESKRYPTYWIZM 76
§ 4. 1 Preskrypcje 76
§ 4. 1. 1 Analiza gramatyczna sądów moralnych 78
§ 4. 1. 2 Analiza w języku teorii czynności mowy 80
§ 4. 2 Czynności mowy a znaczenie 83
§ 4. 3 Zarzut błędu redukcji sądów moralnych do zaleceń 85
§ 4. 4 Zarzut błędu czynności mowy 86
§ 4. 5 Odpowiedź Hare’a na argument błędu czynności mowy 91
§ 4. 6 Znaczenie a kryterium uŜycia 93
§ 4. 7 Argument Fregego – Geacha 97
§ 4. 8 Hare’a teoria czynności mowy 100
§ 4. 9 Konwencje a intencje 103
§ 4. 10 Logika moralnej gry językowej a znaczenie 104
§ 4. 11 Logika imperatywów 108
§ 4. 12 Problem przejścia od „jest” do „powinien” 118
§ 4. 13 Internalizm R. M. Hare’a 126
§ 4. 13. 1 Słabość woli 131
§ 4. 13. 2 Sceptyczny amoralista 141
§ 4. 14 Nadrzędność 146
§ 5 UNIWERSALNY PRESKRYPTYWIZM 150
§ 5. 1 Uzasadnienie 150
§ 5. 2 Uniwersalność 152
§ 5. 3 Prawda i obiektywność 161

CZĘŚĆ III
ETYKA NORMATYWNA

§ 6 ARCHANIOŁ – WZÓR MYŚLENIA MORALNEGO 173
§ 6. 1 Dwie płaszczyzny myślenia moralnego 173
§ 6. 2 Od metaetyki do myślenia krytycznego 177
§ 6. 3 Myślenie krytyczne: teoria cech istotnych
i proces ich uniwersalizacji 180
§ 6. 3. 1 Pierwszy etap myślenia krytycznego 182
§ 6. 3. 2 Drugi etap myślenia krytycznego 184
§ 6. 3. 2. 1 Fanatyk 188
§ 6. 3. 3 Trzeci etap myślenia krytycznego 189
§ 6. 3. 4 Racjonalność 195
§ 6. 4 Myślenie krytyczne a toŜsamość osobowa 210
§ 6. 5 Utylitaryzm myślenia krytycznego 213
§ 7 CZŁOWIEK A MYŚLENIE KRYTYCZNE 217
§ 7. 1 Czy utylitaryzm jest zbyt wymagający? 222
§ 7. 1. 1 Czyn zły a czyn niesłuszny 222
§ 7. 1. 2 Obowiązki supererogacyjne i integralność ludzkiego Ŝycia 224
§ 7. 1. 3 Utylitaryzm a stronniczość 228
§ 7. 2 Utylitaryzm a sprawiedliwość 230
§ 7. 3 Stabilność dwóch poziomów myślenia moralnego 233
§ 7. 4 Cnoty a utylitaryzm 234
§ 7. 5 Utylitaryzm a myślenie intuicyjne 236

ZAKOŃCZENIE 239

Bibliografia 254


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl