e-aureus.pl

Ignacy S. Fiut

"Współczesne transformacje medialne. Prasa bezpłatna, nowe media i etyka"

Cena: 28 zł

Wydanie: Kraków 2015, s. 228, format B5 (150 x 235)

ISBN 978-83-60741-83-2

Katalog: Główny

Spis treści

Wstęp

Część I. Ewolucja prasy bezpłatnej w Polsce
Rozdział I. Powstanie i ewolucja prasy bezpłatnej w Polsce po roku 1989
Rozdział II. Obraz przemocy w polskiej prasie bezpłatnej
Rozdział III. Obraz świata w polskiej prasie bezpłatnej
Rozdział IV. Migracja prasy bezpłatnej do Internetu i jej strategie wydawnicze

Część II: Geneza konwergencj i dywergencji mediów
Rozdział V Autopojetyczność komunikowania według Niklasa Luhmanna
Rozdział VI. Konwergencja i dywergencja mediów w komunikowaniu
Rozdział VII. Lva Manovicha teoria teraźniejszości w komunikowaniu nowomedialnym
Rozdział VIII. Wpływ gier komputerowych na konwergencje odbioru przekazów

Część III. Problemy współczesnej etyki mediów
Rozdział IX. Dialog medialny a „spirala ujadania i jazgotu”
Rozdział X. Idea etyki publiczności mediów
Rozdział XI. Mechanizm „kozła ofiarnego” a etyki medialne
Rozdział XII. Odpowiedzialność medialna w pespektywie etyki growej

Nota wydawnicza

Bibliografia


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl