e-aureus.pl

Stanisław Buda

"Dociekania. W stronę filozofii niesubstancjalnej"

Cena: 28 zł

Wydanie: Kraków 2016, s. 320, Format: B5 (150 x 235)

ISBN 978-83-60741-95-5

Katalog: Główny


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne – prof. Władysław Stróżewski
Od autora

I. Filozofowanie
Dziesięć tez o filozofii (w kierunku filozofii niesubstancjalnej)
Trzy początki filozofii: Gadamer, Colli, Hadot
Po co filozofowi prawda?
Zło filozoficzne

II. Metafizyka, ontologia
Obecność metafizyki, czyli sztuka odnoszenia się do horyzontu horyzontów
Akt Stwórczy
Natura Uniwersum
Negacja i nicość
Dlaczego niepomyślalne daje do myślenia?
Niepojmowalność absolutna
Co znaczy skonstruować umysł?

III. Osoba
Czysta samoświadomość w świetle metafory światła
W kierunku indywidualności osoby
Powinność – odpowiedzialność – normatywność
Godność: wartość czy powinność?
Skąd się bierze powinność?

IV. Człowiek
Mężczyzną i niewiastą…
Skąd ten lęk przed wolnością?
Milczenie: między semiotyką a metafizyką

V. Początek i koniec

Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
AbstractsTa książka pokrywa swym zakresem całość filozofii. Nie znaczy to, że stanowi zbiór wszystkich możliwych filozoficznych problemów, ale że wiele z nich bierze pod uwagę, dokonując ich swoistego przekroju. Czytelnik zdziwi się zapewne, napotykając na początku szereg pytań nie o to, czym filozofia jest, lecz czym nie jest. I pierwsza odpowiedź na nie, że – inaczej, niż jak zwykło się powtarzać za Platonem – filozofia nie bierze się ze zdziwienia traktowanego jako jej źródło. Po odrzuceniu wielu innych odpowiedzi Autor dochodzi do wniosku, że istotą filozofowania jest metafilozofia, przy czym metafilozofia ma się tak do filozofowania, jak filozofowanie do jego treści. Takich zaskakujących stwierdzeń znajdziemy w książce Stanisława Budy więcej. Nie chodzi jednak o epatowanie ich oryginalnością. Rzecz w tym, że zawsze są one rzetelnie uzasadniane i często otwierają nowe perspektywy badawcze. A dotyczy to wszystkich dziedzin filozofii, które są w tej książce brane pod uwagę: metafilozofii, metafizyki, teorii poznania (zwłaszcza filozofii świadomości), filozofii człowieka, etyki. (Słowo wstępne – fragment)

Prof. Władysław Stróżewski


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl