e-aureus.pl

Radosław Kuliniak

"Spory filozoficzne Garvego z Kantem, część 2 Polemika wokół granic posłuszeństwa obywatelskiego"

Cena: 28 zł

Wydanie: Kraków 2012, s. 144, format: 140 x 205, oprawa miękka

ISBN 978-83-60741-46-7

Katalog: Główny

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 7
2. Pierwsze prospołeczne dyskusje na łamach „Berlinische Monatsschrift”15
3. Wydarzenia rewolucyjne we Francji
od początku aŜ do śmierci Króla Ludwika XVI (lata 1789-1792) 19
4. Niemieckie reakcje na wydarzenia rewolucyjne we Francji z 1789 roku,
ze szczególnym uwzględnieniem prac zamieszczonych
w „Berlinische Monatsschrift” w latach 1789-1793 25
5. Polemika filozoficzno-polityczna między Immanuelem Kantem
a wrocławskim filozofem popularnym Christianem Garvem
wokół problemu granic posłuszeństwa obywatelskiego
oraz róŜnicy między teorią a praktyką w latach 1787-1794 35
6. List Christiana Garvego do Immanuela Kanta
z 18 czerwca 1792 roku 40
7. Kolejne fazy dyskusji Christiana Garvego z Immanuelem Kantem 45
8. Odpowiedź Garvego na uwagi krytyczne Kanta zawarte w
Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber
nicht für die Praxis 53
9. Zakończenie 60
10. Teksty źródłowe 63

Bibliografia 123
Zusammenfassung 137
Indeks nazwisk 141


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl