e-aureus.pl

Marcin Urbaniak

"Biologiczne wymiary rozumienia. Od ewolucji do hermeneutyki ludzkiego myślenia"

Cena: 28 zł

Wydanie: Kraków 2017, s. 222; format B5 ze skrzydełkami

ISBN 978-83-65765-10-9

Katalog: GłównySpis treści

Słowo wstępne

Rozdział I Wprowadzenie do problematyki

Rozdział II Kompetencje hermeneutyczne
Wprowadzenie
Rozumienie jako sposób bycia
Rozumienie jako porozumienie
Rozumienie jako działanie
Rekapitulacja pojęcia kompetencji hermeneutycznych

Rozdział III Filogenetyczne spojrzenie na kompetencje hermeneutyczne
Wprowadzenie
Filogenetyczna analiza zdolności rozumienia
Zarys filogenetycznej definicji rozumienia
Podsumowanie

Rozdział IV Hermeneutyka w perspektywie ontogenetycznej
Wprowadzenie
Dziewiąty miesiąc życia
Od rozumienia cudzych intencji do rozumienia cudzych umysłów
Podsumowanie

Rozdział V Kulturowe dźwignie naturalnych zdolności rozumienia
Zapośredniczenia
Filogeneza mowy
Ontogeneza symboli językowych
Rola symboli w myśleniu perspektywicznym
Wpływ symboli na reprezentacje
Podsumowanie

Rozdział VI Dalszy rozwój zdolności hermeneutycznych
Kompetencje dialogiczno-responsytywne
Zdolności hermeneutyczne okresu wczesnoszkolnego
Podsumowanie

Rozdział VII Praktyka hermeneutyczna. Porozumienie jako komunikacyjna kooperacja
Od rozumienia do kooperacji
Wpływ zdolności rozumienia i kooperacji na postawy etyczne
Moralność jako konsekwencja kooperacji
Podsumowanie

Rozdział VIII Teoria hermeneutyczna i jej przyszłość. Słowo – obraz – metafora
Kognitywistyczne wprowadzenie
Prymarność sensu ikonicznego
Zarys hermeneutyki obrazu
Podsumowanie
Zatoczenie koła – od rozumienia obrazu do metafory
Podsumowanie – ciąg dalszy

Rozdział IX Konkluzje i prognozy
Polemika z Kantem
Utrata kompetencji hermeneutycznych
Kooperacja, czyli kulturowy wyraz porozumienia
Czy przyszłością filozofii rozumienia jest «hermeneutyka sieci»?

Zakończenie
Summary
Bibliografia


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl