e-aureus.pl

José Ortega y Gasset

"Wprowadzenie dla niemieckich czytelników"

Cena: 25 zł

Wydanie: Kraków 2012, s. 96, format: 135 x 205, oprawa miękka ze skrzydełkami

ISBN 978-83-60741-51-1

Katalogi: Główny, Biblioteka Principia

Tytuł oryginału: Prólogo para alemanes
Przekład, słowo wstępne i opracowanie: Dorota Leszczyna


Prezentowana polskiemu czytelnikowi praca „Prólogo para alemanes” to nie tylko interesująca autobiografia hiszpańskiego filozofa i prezentacja głównych wątków jego myśli, lecz także intelektualna panorama wydarzeń, jakie miały miejsce w XIX i XX-wiecznej filozofii. Ortega przedstawia tam między innymi główne założenia postkantowskiego idealizmu, jego relacje z historycznym przeznaczeniem Niemiec, poheglowskie próby ratowania i odnowienia filozoficznej myśli oraz narodziny tak zwanej „filozofii egzystencji”. Jednak najważniejszymi elementami Ortegiańskich refleksji pozostają bez wątpienia jego charakterystyka jednej z najważniejszych współczesnych szkół filozoficznych – szkoły marburskiej, o której wciąż mamy dość mgliste wiadomości oraz krytyczny namysł nad fenomenologią, która w dużej mierze zrodziła się właśnie w dyskusji z neokantyzmem.


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl