e-aureus.pl

Ignacy S. Fiut

"Tożsamości światów poetów"

Cena: 25 zł

Wydanie: Kraków 2014, s. 236, format A5, oprawa miękka

ISBN 978-83-60741-69-6

Katalog: Główny


Spis treści

Wstęp. Tożsamość jako forma przynależności społecznej i kulturowej

1. Poeci o wadze znaczenia słowa

2. Peregrynujące wersy wędrujących poetów

3. Droga ku korzeniom tożsamości osobistego świata poetyckiego

4. Odnajdywanie własnego edenu tożsamości twórczej

5. Taniec poetek w teatrze życia codziennego

6. Ciężar tożsamości a kreacja światów alternatywnych

7. Eksperymenty ze światami alternatywnymi

8. Metamorfozy poetyckie współczesnego świata

9. Poezja osobistego widzenia tożsamości świata

10. Migracje tożsamości po świecie rzeczywsitym

11. Zamiast zakończenia: tożsamość świata literackiego Juliana Kawalca
Prof. dr hab. IGNACY S. FIUT – profesor filozofii w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Kieruje Katedrą Kulturoznawstwa i Filozofii na Wydziale Humanistycznym AGH. Poeta, krytyk literacki, nauczyciel akademicki. Autor dziewięciu tomików wierszy: Próba zapytywania (1989), Prawo Natury (1991), Zoologia Rozumu (1993), Logika Serca (1996), Wyznania Różowej Pantery (1999), Czas na egzorcystę (2004), Polisemia piękna (2009), Moja Samotrake (2011), Moje sny i inne wiersze (2014) oraz dwóch książek poświęconych poezji współczesnej: Światy poetów. Szkice literacko-filozoficzne z lat 1980-1996 (1996), Kulturowa tożsamość poetów. Prezentacje i analizy (2008).
Wydał również następujące prace z dziedziny filozofii: Człowiek według Alberta Camusa. Studium antropologii egzystencjalnej (1993), Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza. Studium problemowe i historyczne (1994), Negacja i Niebyt. Ujęcie systemowe Georga W. F. Hegla i Martina Heideggera (1997), Filozofia – media – ekologia (1998), ECO-etyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku (1999), Ekofilozofia. Geneza i problemy (2003), Media @ Internet. Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000-2006 (2006), Tadeusz Garbowski – prekursor filozofii ewolucyjnej (2012). Pod jego redakcją w latach 2000-2013 ukazało się trzynaście tomów rocznika filozoficznego „Idee i Myśliciele”.
Członek Związku Literatów Polskich od 1991 roku oraz Stowarzyszenia Twórczego Literacko-Artystycznego z siedzibą w Krakowie. Uczestniczy w pracach redakcji czasopisma filozoficznego „Nowa Krytyka”. Zasiada w radach naukowych dwóch pism o zasięgu europejskim: „Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development” oraz „Central European Journal of Communication”. Jest również członkiem redakcji pism społeczno-kulturalnych: „Forum Myśli Wolnej. Krakowski Magazyn Racjonalistów”, „Hybryda. Pismo Artystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART”, „Gazeta Kulturalna”. Należy do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W latach 1990-1998 był członkiem redakcji „Zeszytów Prasoznawczych”.


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl