e-aureus.pl

Zbigniew Pasek

"Nowa duchowość. Konteksty kulturowe"

Nakład wyczerpany

Cena: 0 zł

Wydanie: Kraków, 2013, s. 272, oprawa miękka, format 140 x 205

978-83-60741-50-4

Katalog: Główny

Spis treści

Wprowadzenie. Duchowość i kultura współczesna

I. Duchowość – nowa duchowość. Zarys teoretyczny i historyczny

1.1 Etymologia słowa duchowość
1.2 Duchowość w chrześcijaństwie - od monastycznej mistyki do psychologii
1.3 Psychologiczne ujęcia duchowości
1.4 Duchowość w badaniach socjologicznych
1.5 Duchowość w religioznawstwie
1.6 Duchowość w pozareligijnych i pozanaukowych kontekstach

II. Literackie zwiastuny i źródła

2.1. Literatura piękna przełomu XIX i XX wieku a problem zbawienia
2.2. Nadludzie, outsiderzy i „ludzie Kaina”
2.3. Antropologizacja sacrum, czyli człowiek staje się bogiem
2.4. Nowa religia

III. Nowa relacja z naturą

3.1. Prekursorzy
3.2. Natura w nowej duchowości

IV. Autorytety, wzory i mistrzowie duchowi

4.1. Autorytet świadomości
4.2. Uwewnętrznienie idei postępu
4.3. Co pozostało z chrześcijańskiej duszy
4.4. Od „innych” do dobrostanu

V. Religijne konteksty nowej duchowości

5.1. Nowe ruchy religijne a definicja religii
5.2. Optymizm i myślenie pozytywne
5.3. Instrumentalizacja religii
5.4. Procedury zbawienia
5.5. Orientalizacja
5.6. Myślenie magiczne
5.7. Neopogaństwo i wskrzeszony deizm
5.8. Inspiracje gnostyckie
5.9. Pomiędzy sztuką a religią – Jerzy Grotowski

VI. Między utopią a millenaryzmem

6.1. Astrologiczne fundamenty Ery Wodnika
6.2. Millenaryzm – definicja i historyczne korzenie
6.3. Tradycja europejskich utopii a współczesne projekty zmiany kulturowej
6.4. Wolność wobec determinizmu gwiazd

VII. Kontekst naukowy i scjentyzacja języka

7.1. Prekursorzy naukowych badań zjawisk duchowych – spirytyzm
7.2. Racjonalizacja myślenia religijnego
7.3. Scjentystyczny język nowej duchowości

VIII. Nowa duchowość a finansowy sukces człowieka

8.1. Religijne poradniki
8.2. Nowe systemy motywacyjne i coaching
8.3. Antykariera

IX. Aspekt prawny – od konfrontacji do tolerancji

9.1. Prawo a religia
9.2. Pole konfliktu 1 – zdrowie
9.3. Pole konfliktu 2 – wolność i tolerancja
9.4. Pole konfliktu 3 – powinności obywatelskie
9.5. Pole konfliktu 4 – moralność publiczna
9.6. Dyskryminacja a problem definicji religii
9.7. Ruchy antykultowe

Zakończenie

Bibliografia


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl