e-aureus.pl

Jerzy Kopania

"Etyczny wymiar cielesności"

tytuł czsowo niedostępny

Cena: 0 zł

Wydanie: Kraków 2002, s. 272

ISBN 83-87887-32-3

Katalog: Główny

Jednym z najważniejszych momentów przełomowych w rozwoju naszej cywilizacji był moment narodzin filozofii kartezjańskiej. Skłonni jesteśmy dostrzegać przełomową rolę kartezjańskiej wizji świata przede wszystkim w odniesieniu do rozwoju nowożytnej nauki; mniejszą wagę przywiązujemy do kartezjańskiej wizji człowieka, a nawet sądzimy, że antropologia kartezjańska została sfalsyfikowana. Jest to pogląd błędny. Kartezjańskie rozumienie człowieka musi być oczywiście na nowo odczytywane i interpretowane w świetle czasów nowych, jednakże trwałym wkładem w nasze rozumienie samych siebie pozostają dwie tezy antropologii kartezjańskiej. Pierwsza z nich głosi, że nasza świadomość samych siebie jest warunkiem koniecznym i wyznacznikiem naszego człowieczeństwa; druga głosi, że nasze ciało jest wobec nas autonomiczne i nie współtworzy naszego człowieczeństwa.
Ze Wstępu

Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl