e-aureus.pl

Eugeniusz Wojciechowski

"Między językiem naturalnym a formalnym"

Cena: 70 zł

Wydanie: Kraków 2017, s. 626, oprawa miękka, format: B5

ISBN 978-83-60741-85-6

Katalog: Główny
Spis treści

Wstęp

Ontologia formalna Stanisława Leśniewskiego
1. Recepcja ontologii S. Leśniewskiego w filozofii T. Kotarbińskiego
2. Pewna interpretacja sylogistyki w ontologii elementarnej
3. Ontologia elementarna i klasyczny rachunek relacji
4. Rachunek Lambeka i ontologia elementarna

Logika i filozofia
5. W sprawie Kartezjańskiego „Cogito, ergo sum”
6. Cztery typy predykacji
7. Klasyczna teoria predykacji

Sylogistyka
8. O pewnym rozszerzeniu sylogistyki
9. Sylogistyka jako fragment ontologii elementarnej
10. Sylogistyka z terminami negatywnymi w semantycznie przejrzystym sformułowaniu
11. Sylogistyka Venna i pewna konwencja notacyjna

Logika przymiotników
12. Z semantyki przymiotników
13. O logice przymiotników

Zdania warunkowe
14. Zdania warunkowe i quasi warunkowe
15. Teoria zdań warunkowych inspirowana pewnymi ideami Romana Ingardena

Kwantyfikacja i funktory ennumeratywne w języku naturalnym
16. O wyrażeniach kwantyfikujących w języku naturalnym. Z semantyki wyrażeń „wszystkie” i „pewne”
17. Dwa funktory ennumeratywne

Problematyka negacji i asercji
18. Negacja zewnętrzna i negacja wewnętrzna w logice modalnej
19. Negacja nazwowa a nieokreśloność i nieostrość nazw
20. Słaba asercja
21. Funktory asercji i koniunkcji sekwencyjnej

Problematyka prawdy
22. Z problematyki prawdy: o tak zwanych prawdach względnych
23. O pewnej logice prawdy: prawda analityczna i prawda empiryczna
24. T schemat bez antynomii kłamcy

Podstawy logiki modalnej
25. W poszukiwaniu intuicyjnych podstaw logiki modalnej
26. O systemie CNδ Łukasiewicza
27. Modalny rachunek nazw

Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw
28. Pewien bezkwantyfikatorowy rachunek nazw
29. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw z sylogizmami ukośnymi
30. Bezkwantyfikatorowy rachunek nazw z regułą ekstensjonalności
31. Rachunek nazw z listami
32. Listowa interpretacja modalnego rachunku nazw
33. Identyczność, pewne zaimki funktorowe i deskrypcje
34. Nazwy, relacje i reguła przesunięć kategorialnych
34a. Sylogistyczny fragment bezkwantyfikatorowego rachunku nazw
34b. Cztery sformułowania bezkwantyfikatorowego rachunku nazw

Nazwy własne
35. Z semantyki imion własnych
36. Rachunek nazw z podkategoriami: nazwy własne i nazwy powszechnikowe

Funktory inluzji
37. Zasada ekstensjonalności dla funktorów inkluzji
38. Identyczność w ontologii elementarnej
39. O pewnych funktorach inkluzji i negacji nazwowej

Rozszerzenia pewnych konstrukcji klasycznych
40. Klasyczny rachunek zdań w semantycznie przejrzystym sformułowaniu
41. Predykacja sekwencyjna
42. Indywidua realne i intencjonalne: W sprawie tzw. nazw pustych
43. Rachunek nazw i schemat predykacji z „Begriffsschrift” Gottloba Fregego


Dane bibliograficzne
Indeks nazwisk


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl